Extra echo en thuisbezoek tijdens de zwangerschap

In Nederland is de kwaliteit en effectiviteit van de verloskundige zorg niet zo goed in vergelijking met andere Europese landen. De huidige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Minister Schippers, vindt dit zorgelijk. Zij heeft daarom een kamerbrief gestuurd, waarin ze uiteen zet welke maatregelen al genomen zijn en welke maatregelen er nog genomen gaan worden om deze zorg te verbeteren en zo de babysterfte in Nederland verder terug te dringen

Op basis van recent onderzoek van het UMC Utrecht wordt er namelijk de conclusie getrokken dat het Nederlandse verloskundige systeem niet effectief is. De belangrijkste verbeteringen zijn het afleggen van een thuisbezoek, het inrichten van een kinderwensconsult en het nemen van een extra echo in het derde trimester van de zwangerschap

Minister Schippers laat in de kamerbrief zien dat er al een aantal maatregelen genomen zijn die doorgezet moet worden en dat er nog een aantal aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Wil je de volledige tekst lezen, bekijk dan de volledige kamerbrief. Hieronder volgt een kleine samenvatting:

Huidige maatregelen.

Er zijn al een paar maatregelen genomen, die al ingezet zijn en die de komende tijd verder doorgevoerd worden. Dit zijn:

Verbetering van de communicatie en informatie rond zwangeren:

  • Vrouwen moeten meer kennis hebben om gezonder aan hun zwangerschap te kunnen beginnen.
  • Het inrichten van een kinderwensconsult om vrouwen meer eigen verantwoordelijkheid te geven voor een gezonde zwangerschap.
  • Zwangeren moeten beter worden voorgelicht over de voor- en nadelen van een thuisbevalling, of een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum. In de 34e week van de zwangerschap zal een verloskundige de thuissituatie te beoordelen en de mogelijke risico’s van een thuisbevalling in kaart te brengen.

Verbetering van de kwaliteit van zorg:

  • Een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen en instanties (in de hele keten).
  • Een betere begeleiding van vrouwen tijdens de bevalling door het vervroegd inzetten van kraamverzorgenden.
  • Een betere communicatie tijdens de overdrachtsmomenten tussen zorgverleners en zorginstanties.

Nieuwe maatregelen.

Daarnaast zijn er ook een aantal maatregelen die de komende tijd opgepakt zullen worden. Een korte samenvatting van deze aankomende maatregelen:

  • Een integraal tarief voor verloskundige onderzoeken om zo alle vormen van verloskunde voor iedereen gelijk toegankelijk te maken.
  • Het opzetten van eerstelijnsgeboortecentra, waar continu verloskundigen en kraamverzorgenden aanwezig zijn die in nauw contact staan met een gynaecoloog.
  • Een herziening van de Verloskundige Indicatie Lijst. De belangrijkste wijziging in deze lijst is het toevoegen van een extra echo in het derde trimester van de zwangerschap.
  • Er moet acute verloskundige hulp aanwezig zijn, zodat deze zorg binnen 15 minuten na aankomst in het ziekenhuis kan beginnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *