Zorgverlof en calamiteitenverlof

Onlangs waren zowel Bas als Evelien ziek. Bas kon niet naar de opvang en Evelien kon niet alleen voor hem zorgen. Ik moest dus ook thuisblijven. Na overleg met mijn baas, kostte dit mij gelukkig geen vrije dagen. Ik kon zorgverlof opnemen.

Ik ben me eens gaan verdiepen in de verschillende verlofregelingen die er zijn voor ouders. In dit artikel ga ik in op zorgverlof en calamiteitenverlof.

Wat is Zorgverlof?

Zorgverlof is een vorm van betaald verlof en is vastgelegd in de wet. Je kunt het opnemen als bijvoorbeeld je kind of partner ziek is. Met het instellen van zorgverlof wil de overheid voorkomen dat de tijdelijke zorg voor een naaste een te grote druk legt op de werknemer.

Er bestaat zowel kortdurend als langdurend zorgverlof. Het grootste verschil is dat bij kortdurend verlof dat de uren die worden opgenomen voor 70% wordt doorbetaald. Bij langdurend verlof is de werkgever niet verplicht om de opgenomen verlofuren door te betalen.

Hoeveel verlof kun je opnemen?

Hoeveel verlof je kunt opnemen hangt af van het aantal uren dat je werkt. Voor kortdurend verlof geldt de volgende rekensom

  • het maximaal aantal uren zorgverlof per jaar is twee keer het aantal uren dat je wekelijks werkt.
  • voorbeeld: ik werk 36 uur per week en mag daardoor 2 x 36 = 72 uur zorgverlof per jaar opnemen.
  • je mag deze uren verspreid over een periode van 12 maanden opnemen.

Voor langdurend zorgverlof geldt het volgende:

  • Je mag per jaar 12 weken lang maximaal de helft van het aantal wekelijkse werkuren als zorgverlof opnemen.
  • In overleg met je werkgever kun je het verlof ook spreiden. De werknemer kan dan bijvoorbeeld 6 weken voltijds verlof opnemen.
  • Ook is het mogelijk om het verlof in gedeeltes op te nemen, maar de werknemer moet het verlof wel binnen 18 weken opnemen.

Wat is Calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof kun je opnemen als er problemen zijn in je privéleven, die direct moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld als je plotseling je kind van de opvang moet ophalen omdat hij/zij ziek is. Maar ook als je voor andere dringende zaken naar huis moet, zoals een inbraak of een overlijden.

Het calamiteitenverlof is bedoeld voor de eerste opvang van problemen. Als je je zieke kind moet ophalen onder werktijd, dan valt dit onder calamiteitenverlof. Is je kind de dag daarna nog steeds ziek, dan kun je zorgverlof opnemen.

Hoelang kun je calamiteitenverlof opnemen?

Hoeveel calamiteitenverlof je kunt opnemen hangt af van de situatie en duurt zo lang als nodig om de eerste problemen op te lossen. Jij bent als werknemer wel verplicht om het calamiteitenverlof zo snel mogelijk te melden. Ook moet je dan aangeven hoe lang het verlof naar verwachting zal duren.

Invloed van calamiteitenverlof op je salaris en vakantiedagen

Je werkgever betaalt in principe je salaris gewoon door. Wel kunnen er in de CAO andere afspraken staan. Ook kan je werkgever vragen om het verlof te compenseren met je extra vakantiedagen. Extra vakantiedagen zijn de dagen die bovenop het minimaal aantal vakantiedagen komen.

Meer lezen?

Vanzelfsprekend is de informatie in dit artikel niet uitputtend. Op de regelingen zijn soms uitzonderingen van toepassing. Alle informatie uit dit artikel komt van de website van de Rijksoverheid.

Bronnen: Rijksoverheid.nl over zorgverlof & Rijksoverheid.nl over calamiteitenverlof.

Eén antwoord op “Zorgverlof en calamiteitenverlof”

  1. Overigens zijn of worden de regels mbt tot het opnemen van zorgverlof gewijzigd, om het allemaal wat makkelijker te maken. Onder calamiteitenverlof valt trouwens voor de man ook het bijwonen van de bevalling en het aangifte doen van de geboorte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *